Lượt truy cập: 12640848
Người online: 443

Họ và tên: Thạch Dư

Tên thường gọi: Thạch Dư

Ngày sinh: 25/8/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 28/5/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, VIII