Lượt truy cập: 12639491
Người online: 102

Họ và tên: Thạch Thị Dân

Tên thường gọi: Thạch Thị Dân

Ngày sinh: 12/6/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Trà Vinh

Ngày vào đảng: 9/4/2004

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không