Lượt truy cập: 12652610
Người online: 90

Họ và tên: Nguyễn Thị Khá

Tên thường gọi: Tám Khá

Ngày sinh: 16/7/1955

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao trung cấp quản lý nhà nước, Trung học y tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ban TT Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/6/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, XI, XII