Lượt truy cập: 12652772
Người online: 229

Họ và tên: Nguyễn Thái Bình

Tên thường gọi: Thái Bình

Ngày sinh: 13/10/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nơi làm việc: Bộ Nội vụ

Ngày vào đảng: 24/4/1973

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không