Lượt truy cập: 14635500
Người online: 106

Họ và tên: Trần Thị Huyền Trân

Tên thường gọi: Trần Thị Huyền Trân

Ngày sinh: 5/1/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 23/8/1993

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không