Lượt truy cập: 14431086
Người online: 83

Họ và tên: Hứa Văn Nghĩa

Tên thường gọi: Hứa Văn Nghĩa

Ngày sinh: 30/11/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Quê quán: Ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 7/8/1991

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không