Lượt truy cập: 14266040
Người online: 52

Họ và tên: Tăng Thị Ngọc Mai

Tên thường gọi: Tăng Thị Ngọc Mai

Ngày sinh: 17/3/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 10/12/1991

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không