Lượt truy cập: 14629006
Người online: 135

Họ và tên: Ngô Chí Cường

Tên thường gọi: Ngô Chí Cường

Ngày sinh: 11/9/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Trà Vinh

Ngày vào đảng: 24/5/1992

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016