Lượt truy cập: 14862257
Người online: 85

Họ và tên: Thạch Phước Bình

Tên thường gọi: Thạch Phước Bình

Ngày sinh: 28/9/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nhân lực, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 23/7/2004

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không