Lượt truy cập: 14086085
Người online: 86

Họ và tên: Nguyễn Trọng Nghĩa

Tên thường gọi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 6/3/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày vào đảng: 28/8/1982

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không