Lượt truy cập: 14481287
Người online: 27

Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Sơn

Ngày sinh: 21/2/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Phú, huyện Châu Thành , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Hàng hải

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 10/9/2004

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không