Lượt truy cập: 13155445
Người online: 127

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Mai

Tên thường gọi: Nguyễn Hoàng Mai

Ngày sinh: 3/5/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Angieri

Nơi làm việc: Vụ các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không