Lượt truy cập: 12641083
Người online: 627

Họ và tên: Trương Thị Thu Trang

Tên thường gọi: Trương Thị Thu Trang

Ngày sinh: 15/9/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú An, huyện Cai Lậy , Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Dược học

Nghề nghiệp, chức vụ : Giảng viên khoa Dược Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Tiền Giang

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không