Lượt truy cập: 12626153
Người online: 188

Họ và tên: Huỳnh Văn Tính

Tên thường gọi: Huỳnh Văn Tính

Ngày sinh: 1/6/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 27/11/1977

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh (1994-1999)