Lượt truy cập: 12649968
Người online: 225

Họ và tên: Trần Văn Tấn

Tên thường gọi: Trần Văn Tấn

Ngày sinh: 15/12/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành Sư phạm Văn học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 25/6/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không