Lượt truy cập: 12618587
Người online: 97

Họ và tên: Trần Văn Lan

Tên thường gọi: Trần Văn Lan

Ngày sinh: 12/10/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo , Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 1/9/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không