Lượt truy cập: 12703299
Người online: 106

Họ và tên: Nguyễn Văn Danh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Danh

Ngày sinh: 15/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long An, huyện Châu Thành , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật hành chính, Cử nhân Chính trị, Trung cấp Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang khóa XIII; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng tỉnh ủy Tiền Giang

Ngày vào đảng: 18/12/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, VIII