Lượt truy cập: 12620699
Người online: 145

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiên

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Tiên

Ngày sinh: 20/10/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/11/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không