Lượt truy cập: 12655031
Người online: 99

Họ và tên: Trần Quốc Vượng

Tên thường gọi: Trần Quốc Vượng

Ngày sinh: 5/2/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 20/8/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không