Lượt truy cập: 14098382
Người online: 99

Họ và tên: Tạ Minh Tâm

Tên thường gọi: Tạ Minh Tâm

Ngày sinh: 7/11/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 17/3/2005

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không