Lượt truy cập: 14635493
Người online: 106

Họ và tên: Võ Văn Bình

Tên thường gọi: Võ Văn Bình

Ngày sinh: 25/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang , Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tiền Giang

Ngày vào đảng: 26/3/1988

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016