Lượt truy cập: 14266128
Người online: 63

Họ và tên: Đào Ngọc Dung

Tên thường gọi: Đào Ngọc Dung

Ngày sinh: 6/6/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nơi làm việc: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày vào đảng: 31/12/1984

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Nam Hà nhiệm kỳ 1990-1996, tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016