Lượt truy cập: 14266700
Người online: 64

Họ và tên: Cao Thị Xuân

Tên thường gọi: Cao Thị Xuân

Ngày sinh: 18/9/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thiết Ống, huyện Bá Thước , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng Đảng, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Rumani

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 11/12/1991

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016