Lượt truy cập: 14862244
Người online: 86

Họ và tên: Phạm Trí Thức

Tên thường gọi: Phạm Trí Thức

Ngày sinh: 2/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Sử, Cao đẳng Kiểm sát

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/10/1995

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không