Lượt truy cập: 14862213
Người online: 102

Họ và tên: Nguyễn Hữu Quang

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Quang

Ngày sinh: 1/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Niu Dilân

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/4/1989

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011