Lượt truy cập: 14628933
Người online: 126

Họ và tên: Uông Chu Lưu

Tên thường gọi: Uông Chu Lưu

Ngày sinh: 20/7/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/12/1983

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không