Lượt truy cập: 14478514
Người online: 98

Họ và tên: Bùi Sỹ Lợi

Tên thường gọi: Bùi Sỹ Lợi

Ngày sinh: 23/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế và tổ chức lao động

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 2/2/1985

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không