Lượt truy cập: 12655033
Người online: 101

Họ và tên: Đào Xuân Yên

Tên thường gọi: Đào Xuân Yên

Ngày sinh: 15/4/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán, Cử nhân Tổ chức xây dựng Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy Hà Trung, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 30/4/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không