Lượt truy cập: 12626144
Người online: 183

Họ và tên: Trịnh Xuyên

Tên thường gọi: Trịnh Xuyên

Ngày sinh: 7/12/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Định Tân, huyện Yên Định , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học chuyên ngành điều tra tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 8/9/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016