Lượt truy cập: 12620686
Người online: 137

Họ và tên: Cao Thị Xuân

Tên thường gọi: Cao Thị Xuân

Ngày sinh: 18/9/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thiết Ống, huyện Bá Thước , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc

Nơi làm việc: 37 Hùng Vương, Hà Nội

Ngày vào đảng: 11/12/1991

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016