Lượt truy cập: 12652122
Người online: 96

Họ và tên: Đinh La Thăng

Tên thường gọi: Đinh La Thăng

Ngày sinh: 10/9/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Nơi làm việc: Bộ Giao thông vận tải

Ngày vào đảng: 15/9/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không