Lượt truy cập: 12652616
Người online: 96

Họ và tên: Đinh Tiên Phong

Tên thường gọi: Đinh Tiên Phong

Ngày sinh: 21/12/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cán bộ chiến dịch chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 22/2/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, XV, XVI