Lượt truy cập: 12652607
Người online: 89

Họ và tên: Lê Thị Hương

Tên thường gọi: Lê Thị Hương

Ngày sinh: 22/9/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm tiếng Nga

Nghề nghiệp, chức vụ : Giáo viên Trung học phổ thông Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Nơi làm việc: Trường THPT Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không