Lượt truy cập: 12618584
Người online: 96

Họ và tên: Nguyễn Thành Bộ

Tên thường gọi: Nguyễn Thành Bộ

Ngày sinh: 20/12/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật tư pháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Chánh án; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 21/4/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không