Lượt truy cập: 12640407
Người online: 226

Họ và tên: Nguyễn Hữu Quang

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Quang

Ngày sinh: 1/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư chế tạo máy

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/4/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh(2004-2011)