Lượt truy cập: 12650100
Người online: 272

Họ và tên: Phạm Trí Thức

Tên thường gọi: Phạm Trí Thức

Ngày sinh: 2/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Cử nhân Sử, Cao đẳng Kiểm sát

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/10/1995

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không