Lượt truy cập: 12639434
Người online: 104

Họ và tên: Lê Minh Thông

Tên thường gọi: Lê Minh Thông

Ngày sinh: 26/12/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoằng Đại, huyện Hoằng Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương khóa X

Nơi làm việc: Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 15/4/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không