Lượt truy cập: 12703317
Người online: 124

Họ và tên: Uông Chu Lưu

Tên thường gọi: Uông Chu Lưu

Ngày sinh: 20/7/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban hòa bình Việt Nam

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Ngày vào đảng: 3/12/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không