Lượt truy cập: 14266726
Người online: 70

Họ và tên: Đinh La Thăng

Tên thường gọi: Đinh La Thăng

Ngày sinh: 10/9/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Ngày vào đảng: 15/9/1985

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Bị kỷ luật Cảnh cáo, thôi Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo Nghị quyết số 456/NQ-UBTVQH14 ngày 8/12/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội