Lượt truy cập: 14293768
Người online: 264

Họ và tên: Bùi Thị Thủy

Tên thường gọi: Bùi Thị Thủy

Ngày sinh: 20/7/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giáo viên Trường trung học phổ thông Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường trung học phổ thông Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 3/2/2018

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không