Lượt truy cập: 13177923
Người online: 245

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thủy

Tên thường gọi: Phạm Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 22/10/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 14/1/1995

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: QĐ số 943/QĐ-ĐCT ngày 30/12/2016 chuẩn y chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay đổi chức vụ theo thông báo tại công văn số 42 ngày 06/9/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa