Lượt truy cập: 13155681
Người online: 169

Họ và tên: Lê Minh Thông

Tên thường gọi: Lê Minh Thông

Ngày sinh: 20/12/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 20/12/1986

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Đã từ trần ngày 31/8/2018