Lượt truy cập: 14094771
Người online: 67

Họ và tên: Lê Văn Sỹ

Tên thường gọi: Lê Văn Sỹ

Ngày sinh: 18/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa, Bác sỹ chuyên khoa cấp 2

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 26/3/1987

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không