Lượt truy cập: 14862242
Người online: 85

Họ và tên: Cầm Thị Mẫn

Tên thường gọi: Cầm Thị Mẫn

Ngày sinh: 12/11/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 30/10/1999

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Thường Xuân, nhiệm kỳ 2004-2011