Lượt truy cập: 14086158
Người online: 104

Họ và tên: Đỗ Trọng Hưng

Tên thường gọi: Đỗ Trọng Hưng

Ngày sinh: 5/12/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 27/6/1992

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016