Lượt truy cập: 14628925
Người online: 123

Họ và tên: Vũ Xuân Hùng

Tên thường gọi: Vũ Xuân Hùng

Ngày sinh: 6/5/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự, Chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch - chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân khu 4, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 14/1/1986

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Theo Công văn số 42/VPĐĐBQH ngày 06/9/2019 của VP Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa