Lượt truy cập: 14431902
Người online: 116

Họ và tên: Mai Sỹ Diến

Tên thường gọi: Mai Sỹ Diến

Ngày sinh: 20/7/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 3/2/1994

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016