Lượt truy cập: 14107112
Người online: 151

Họ và tên: Phạm Bình Minh

Tên thường gọi: Phạm Bình Minh

Ngày sinh: 26/3/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Chính phủ, Bộ Ngoại giao

Ngày vào đảng: 19/5/1984

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không