Lượt truy cập: 14478516
Người online: 91

Họ và tên: Phan Văn Tường

Tên thường gọi: Phan Văn Tường

Ngày sinh: 2/7/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 27/7/1982

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không