Lượt truy cập: 14635485
Người online: 110

Họ và tên: Lê Thị Nga

Tên thường gọi: Lê Thị Nga

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/11/1990

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không